Comisiile de lucru ale Consiliului Local

Vatra Moldoviţei


Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunală, protectia mediului si turism:

 

1.Sandu Gheorghe

2.Macovei Sorin Ionel

3.Reapschi Marioara

4.Pusca Traian Alin

5.Loba Prindii Gheorghe


Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi proteţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii:

 

1.Negură Sava

2.Mnesciuc Vasile

3.Poliec Mugurel Nicuşor

4.Clitnovici Gelu Gheorghe

5.Tîmpescu Viorica Lucica


Comisia pentru administratie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor:

 

1.Niga Gabriel

2.Iasinovschi Nicolae

3.Vereha Gheorghe

 


 
 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Calendar