Comisiile de lucru ale Consiliului Local

Vatra Moldoviţei


Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism amenajarea teritoriului si urbanism:

PRESEDINTE DE COMISIE: Puscă Traian - Alin

SECRETAR: Loba Prindii Gheorghe

MEMBRII :

Poliec Mugurel Nicusor
Sandu Virgil
Trufan Gheorghiță


Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor:

PRESEDINTE DE COMISIE: Niga Gabriel

SECRETAR: Cenusă Zenoviu-Gavril

MEMBRII :
Uhrenciuc Marinel
Iasinovschi Nicolae
Bursuc Constantina


Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii:

PRESEDINTE DE COMISIE: Reabschi Marioara

SECRETAR: Condrea Luca-Constantin

MEMBRII : Sauciuc Ilie

 


 
 
 

 
 

Calendar