Legea 52/2003 privind transparenta decizională

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următoarele  proiecte de acte normative, care au fost iniţiate şi urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Vatra Moldoviţei

bulet
 

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectele de hotărâre susmenţionate ale căror conţinut îl prezentăm,  la Aparatul permanent al Consiliului Local la secretarul comunei.

Publicat pe site 04.06.2015

 

 
 
 

 
 

Calendar