Documente publice comuna Vatra Moldoviței

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna documente administrative 2020

Nr./data Titlul documentului Persoana care refuza Motiv Stare
         
         

 

b) Registrul consemnare propuneri, sugestii,opinii cu privire la proiectele de hotarâri sau decizii

Nr /data Titlul documentului Propunator Stare
       
       

 

c)Probleme de interes public- Anunțuri

 

d)Informari asupra priectelor de acte administrative cu caracter normativ

 

e)Rezumate minute privind punctele de vedere ale participantilor la o sedinta publica

Nr /data Titlul documentului Propunator Stare
       
       

f)procese verbale ale sedințelor de Consiliu Local

An Luna Proces verbal
     
     

g)Declarații de căsătorie

h)Alte documente publice de adus la cunoștință publică

h)Alte documente publice oportune a fi publicate

 

 
 

Calendar