Primarul comunei Vatra Moldoviței

Registrul proiectelor de dispoziții 2020

Data Numar dispoziție Subiect Inițiator Stare
         
         

Registrul dispoziții ale primarului 2020

Data Nr. deciziei Titlul deciziei (subiect) Data intrarii în viguare
       
       

 

 

 

 
 

Calendar