Regulamente privind procedurile administrative

Regulamentul privind Hotarârile Consiliului Local- cuprinde măsurile metodologice, organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Regulamentul privind Hotarârile primarului - cuprinde măsurile metodologice, organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale primarului comunei

 

 
 

Calendar