Zilele comunei

Vatra Moldovitei -

PROIECTE ÎN DERULARE 2020


 

"Construire drum, pod și apărări de maluri pe râul Moldovița in comuna
Vatra Moldoviței, județul Suceava"
- 6.670.934,12lei

 

 

"Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare
în localitatea vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava" .- 11.637.743,57 lei

 

 

"Extindere Școala Vatra Moldoviței prin construire corp" -1.019.109,62 lei

 

"Înființare centru de promovare a culturii tradiționale în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava" -274.764,65 lei

 

"Achiziție utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Interes Local si Gospodarire Comunala al comunei Vatra Moldoviței, jud. Suceava" - 423.835,97 lei.

 

Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava" -1.113.245,0 lei

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Calendar