I. Buget

An Bugetul general Rectificări
2021 Bugetul 2021
  • Buget initial 2021
2020 Bugetul 2020
2019 Bugetul 2019
2018 Bugetul 2018
2017 Bugetul 2017
2016 Bugetul 2016

HCL nr 3 din 01 februarie 2016 de aprobare buget initial 2016

2015 Bugetul 2015

HCL nr 7 pe anul 2015 de aprobare a bugetului initial

Bugete initiale 2015

II. Bilant contabil

Anul Bilant contabil si de executie
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Situatia indicatorilor trimestrul I 2015 privind executia bugetului local

Situatii financiare incheiate la 31 martie 2015

Situatia platilor restante 31 martie 2015

Situatia indicatorilor trimestrul II 2015 privind executia bugetului local

Situatii financiare incheiate la 30 iunie 2015

Situatia platilor restante 30 iunie 2015

Situatia indicatorilor trimestrul III 2015 privind executia bugetului local

Situatii financiare incheiate la 30 septembrie 2015

Situatia platilor restante 30 septembrie 2015

Situatia platilor restante 31 decembrie 2015

Situatia indicatorilor trimestrul IV 2015 privind executia bugetului local

Situatii financiare la finalul anului 2015

 

III. Serviciul datoriei publice locale

 

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

În conformitate cu Hotararea de Guvern nr.9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile ulterioare, respectiv a art.6, alin (2) prin care se precizeaza:
"Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:

a) hotararea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila."
Va prezentam urmatoarele: 

A. Gradul de indatorare in perioada 2007- 2015

B.Situatia privind Serviciul datoriei publice locale

Registrul datoriei publice locale la 31 ian 2013

Registrul datoriei publice locale la 21 august 2013

Registrul de evidenta a garantiilor locale la 21 august 2013

Registrul datoriei publice locale la 05 sept 2013

Registrul de evidenta a garantiilor locale la 05sept 2013

Registrul datoriei publice locale 2014

Registrul datoriei publice locale 2015

Registrul datoriei publice locale 2016

 
 
 

 
 

Calendar