Finanţări nerambursabile de la bugetul local

OBŢINEREA UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI

Preambul

Orice asociaţie/fundaţie/organizaţie fără scop patrimonial cu personalitate juridică din Comuna Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava sau care desfaşoară activităţi pe raza comunei, cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene, asociaţiile / fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi asociaţiile/organizaţiile/fundaţiile pentru tineret, care desfaşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, pot obţine finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Comunei Vatra Moldoviţei.

HCL nr 19 din 10.03.2015 de aprobare a Ghidului de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Comunei Vatra Moldoviţei, alocate pentru susţinerea unor activitţi nonprofit de interes local

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE  DE LA  BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI - anul 2018

HCL nr 15 din 11 .02 2018 privind aprobarea Programului propriu finantari nerambursabile 2018

Anunt de participare finantari nerambursabile 2018

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE  DE LA  BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI - anul 2017

HCL nr 17 din 29 martie 2017 privind aprobarea Programului propriu finantari nerambursabile 2017

Anunt de participare finantari nerambursabile 2017

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE  DE LA  BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI - anul 2016

HCL nr 4 din 01 februarie 2016 privind aprobarea Programului propriu finantari nerambursabile 2016

Anunt de participare 1 finantari nerambursabile 2016

HCL nr 67 din 29 iulie 2016 privind aprobarea Programului propriu finantari nerambursabile 2016

Anunt de participare finantari nerambursabile 2016

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE  DE LA  BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI - anul 2015

HCL nr 65 din 25 august 2015 Program anual propiu pentru acordare finantari

Programul anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile de la buget local 2015

Anunţ de participare

Anexa 1 Ghid de solicitare

FORMULARE

Anunt privind atribuirea finantarilor nerambursabile

 
 
 

 
 

Calendar