Actualizare PUG și RLU aferent Comuna Vatra Moldoviței

Certificat de urbanism

 

Autorizatii de construire

Certificatul de atestare a edificarii/extinderii constructiei

 

 
 
 

 
 

Calendar